Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Χατζάκη αποτελείται από τις ακόλουθες Επιχειρήσεις:

 

Στον τομέα των Τεχνικών Έργων, Κατασκευών & του Real Estate:

Αλέξανδρος Χατζάκης

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

     TEKMAR A.T.E.      Pylon Ανάπτυξη Ακινήτων

 

 

Στον Τουριστικό τομέα:

Astron Hotel    Pearls of Crete

 

 

Στον Τομέα της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας απο Ανανεώσιμες Πηγές:

Ενεργειακή Κρήτης Ηλίοραμα Σέλας

 

 

Στον Χρηματοοικονομικό τομέα και στην παροχή Λογιστικών & Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Hypercon